Ценоразпис

There are no translations available.

ЦЕНОРАЗПИС

МАНИПУЛАЦИИ ЦЕНА (в лв.)

Прегледи:

- КУЧЕ / КОТКА 12.00

- КОНТРОЛЕН ИЛИ ЧАСТИЧЕН ПРЕГЛЕД 6.00

- ЕКЗОТИЧНО ЖИВОТНО – Морско свинче, Заек,Чинчила 10.00

- ЕКЗОТИЧНО ЖИВОТНО – Хамстер, малка птичка 7.00

- СПЕЦИАЛЕН1 / стоматологичен, ортопедичен/ 15.00

- с ОТОСКОП2 8.00

- с ОФТАЛМОСКОП2 8.00

- Тест на Ширмер2 8.00

- с ФЛУРОЕСЦИН2 8.00

- ВАГИНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ 5.00

- РЕКТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ 5.00

- Домашно посещение в рамките на града3 16.00

- Домашно посещение извън рамките на града3 22.00

- Консултация в отсъствие на пациента 6.00

- Издаване на здравна книжка4 6.00

- Издаване на международен паспорт4 13.00

- Издаване на епикриза 50.00

1Специалният преглед се таксува отделно от общия преглед

2 В цената НЕ се включва общият преглед

3 НЕ включва транспорт

4В цената влиза и документът

МАНИПУЛАЦИИ ЦЕНА (в лв.)

Ваксини1:

I -ва ваксина куче / би-валентна/ 22.00

II- ра ваксина куче / III или V –валентна/ 25.00

III-та и годишна ваксина куче/ V –валентна + БЯС/ 28.00

Ваксина БЯС 15.00

Ваксина котка III –валентна 27.00

Ваксина котка IV –валентна 29.00

Ваксина котка IV –валентна + Левкемия 38.00

Ваксина котка PUREVAXMerial /V –валентна/ 57.00

Ваксина Заек 10.00

Постaвяне на микрочип2: 37.00

Инжекции:

- ПОДКОЖНА ИНЖЕКЦИЯ 2.00

- МУСКУЛНА ИНЖЕКЦИЯ 3.00

- ВЕНОЗНА ИНЖЕКЦИЯ / до 20 мл./ 5.00

- СУБКОНЮНКТИВАЛНА ИНЖЕКЦИЯ 6.00

- ИНТРААРТИКУЛАРНА, ИНТРАКАРДИАЛНА, ИНТРАТРАХЕАЛНА 11.00

1В цената на ваксинацията се включва → цената на ваксината + цена на клиничен преглед + цена на подкожна инжекция. Като например: ГодишнаVI-валентна ваксина за куче→ 15.00 + 11.00 + 2.00 =28.00лв.

2Включва и цена на чипа

МАНИПУЛАЦИИ ЦЕНА (в лв.)

Поставяне на катетри:

ВЕНОЗЕН КАТЕТЪР /АБОКАТ/1 11.00

УРИНАРЕН КАТЕТЪР2 15.00

- на женско животно 30.00

УРИНАРЕН КАТЕТЪР2 с използване на Видеозон 35.00

ЦИСТОНЦИНТЕЗА (стерилно получаване на урина) 20.00

ЦИСТОНЦИНТЕЗА с ехограф 25.00

Инфузия:

- Венозна3 5.00

- Венозна инфузия в отсъствие на собственика3 10.00

- Подкожна3 5.00

Вътрешно приложение на медикаменти 3.00

Външно приложение /накапване /на препарати SPOT-ON 2.00

Пункции:

- на гръдния кош / Торакоцентеза/ 20.00

- на коремната кухина / Абдоменоцентеза/ 8.00

- с ехограф 12.00

1Включва 1 абокат

2 НЕ включва цената на катетъра

3 В цената на процедурата НЕ е включена цената на влетите течности

МАНИПУЛАЦИИ ЦЕНА (в лв.)

Превръзки1:

- Обикновена/бинт + марля/ 7.00

- превръзка RobertJones /памук + бинт + пластир/ 12.00

- шинираща 25.00

Почистване на уши: 8.00

Промивка на ухо 16.00

Отстраняване на‚чуждо тяло:

- от Крайник/ лапа/ 15.00

- от Око 15.00

- от Ухо 15.00

Почистване на Анални жлези:

- консервативно (изстискване) 6.00

- лечебно (изстискване + промивка) 12.00

Клизма:

- котка / малко куче 12.00

- голямо куче над 10кг. 30.00

Помощ при раждане:

Акушерска помощ (мануално изваждане на плод) 30.00

Престой при родилка 15.00лв./час

1 В цената на услугата НЕ влизат консумативите (превързочни материали)

МАНИПУЛАЦИИ ЦЕНА (в лв.)

Кръвопреливане1:

- Куче до 10 кг 25.00

- Куче над 10 кг. 35.00

Интубиране: 7.00

Кислородна терапия: 6.00лв./час

Поставяне на Стомашна сонда 30.00

Евтаназия2:

- Котка / куче 30.00

- Малки животни (екзотични) 10.00

Издаване на рецепта 7.00

Приготвяне на лекарствена форма (разтвор/паста) 4.00

1В цената НЕ са включени консумативите

2В цената НЕ е включен медикаментът

МАНИПУЛАЦИИ ЦЕНА (в лв.)

Д И А Г Н О С Т И К А

Кръвни изследвания1:

- Вземане на кръв2 6.00

- Вземане на кръв във вакуумна епруветка 7.00

- Изследване на Пълна Кръвна Картина (ПКК) 5.00

- Диференциална Кръвна Картина 7.00

Биохимия:

- Цена на един показател 4.00

- Пред оперативен панел 12.00

- Бъбречен панел 12.00

- Чернодробен панел 12.00

- Калций + Фосфор + Албумин 9.00

- Пълен основен профил 9 показателя + ПКК 32.00

Изследване на урина

- Седимент 10.00

- Тест лента 5.00

- Седимент + тест лента 10.00

- Биохимия 20.00

Цитонамазка:

- Ушна цитонамазка 10.00

- Вагинална цитонамазка 15.00

1 Всички допълнително използвани консумативи се таксуват отделно

2 Включва спринцовка + игла – 1бр.

МАНИПУЛАЦИИ ЦЕНА (в лв.)

Диагностика на кожни заболявания1:

- Вземане на кожна проба 15.00

- Микроскопско изследване за гъбички с КОН 7.00

- Микроскопско изследване за Демодекоза 10.00

- Посявка за гъбички (външна лаборатория) 30.00

Хистология:

- Външна лаборатория 35.00

Микробиологично изследване:

- Вземане на стерилен материал 10.00

- Изследване на материал (външна лаборатория) 35.00

Фекално изследване:

- Флотационно изследване 10.00

- Флотационно и директно изследване 12.00

Бързи тестове за антигени и антитела2:

- Токсоплазмоза 24.00

- Парво вирус / Корона вирус 25.00

- Дирофилариоза 10.00

- Ерлихиоза 9.00

- Гиардиоза 9.00

- 4D IDEXX(Ерлихиоза, Анаплазмоза, Лаймска болест и Дирофилариоза) 58.00

1 В цената влиза и вземането на материал за изследване

2 Цената НЕ включва вземането на материал за изследване и консумативи


МАНИПУЛАЦИИ ЦЕНА (в лв.)

Диагностични тестове на очи:

- Тест на Ширмер 10.00

- Накапване с контрастно вещество (флуоресцин) 5.00

О Б Р А З Н А Д И А Г Н О С Т И К А

Рентгенография:

- Поставяне на диагноза по снимка 10.00

- Даване на Бариева каша (бариев сулфат) 5.00

Ехография: 20.00

Изкуствено осеменяване на куче1: 60.00

Изследване на прогестерон2: 20.00

1 Включва:

- Цитонамазка 10.00лв

- Получаване и инуколиране на семенната течност 35.00лв.

2 Включва вземането на кръв и консуматив

МАНИПУЛАЦИИ ЦЕНА (в лв.)

Х И Р У Р Г И Я

Цената на всяка операция се формира от сбора на упойка, инхалационна анестезия, консумативи и цена на вложен труд на хирурга1.

Средна цена2 на консумативи и упойки според килограмите на пациента:

- Котка 45.00

- Куче до 10кг. 45.00

- Куче от 11 до 20кг. 55.00

- Куче от 21 до 40кг. 70.00

- Куче над 41кг. 90.00

Инхалационна анестезия

- До 1 час и половина 18.00

- За всеки следващ час 12.00лв./час

1 Цената на положения труд по време на операцията зависи от сложността на последната.

При продължителност на операцията над 1,5 часа се добавят 20лв./час

2 В цените се включва:

- упойка с Атропин, Ксилазин, Золетил

- поставяне на абокат, венозно вливане на течности по време на операцията 10 – 20мл./кг.

- консумативи – марли – 20бр.; операционна кърпа; острие за скалпел – 1бр.; чифт ръкавици – 1бр.; конци – Поликон; маска и шапка

- антибиотик с депо действие

- еднократна доза нестероидени обезболяващи

- хоспитализация

- стерилизация и амортизация на инструменти

По време на операцията могат да се наложат използването на допълнителни консумативи, като например: марли, конци, ръкавици, допълнителна упойка. Клиентите трябва да се уведомят за причината!

МАНИПУЛАЦИИ ЦЕНА (в лв.)

Кислородна терапия: 6.00лв./час

Манипулации на рани1:

- Обработка, почистване и зашиване

- до 5см. БЕЗ шев 10.00

- до 5см. С шев 15.00

- от 5 до 15см. 23.00

- от 15 до 30см. 27.00

- Сложни рани свързани с кухини (коремна / гръдна) 70.00

Манипулация на абсцеси:

- Отваряне и промивка 15.00

- Множествени абсцеси на сложни области за работа 30.00

- Поставяне на дренаж 5.00

Кастрации (цена на труд):

- овариохистероектомия - кучка до 1 година 80.00

- овариохистероектомия - кучка над 1 година 100.00

- овариохистероектомия - котка до 1 година 80.00

- овариохистероектомия - котка над 1 година 85.00

- орхиектомия – куче 40.00

- орхиектомия –котарак (включва. упойка и консумативи –АБ, Обезб.) 45.00

- крипторхит – 1бр. ингвинален 40.00

- крипторхит – 1бр. коремен 55.00

1Консумативите (конци, марли, разтвор за промиване) се таксуват отделно.

МАНИПУЛАЦИИ ЦЕНА (в лв.)

Пиометра:

- без усложнения 120.00

- с усложнения (перитонит, сраствания, разкъсвания) 150.00

Цезарово сечение:

- без усложнения 120.00

- с усложнения (перитонит, сраствания, разкъсвания) 150.00

- планово 130.00

Уретростомия:

- перинеална – котарак 150.00

- прескротална – куче 100.00

Цистотомия 120.00

Туморни образувания:

- Отстраняване на тумор 42.00лв./час

- Отстраняване на тумор на млечна жлеза средно 42.00лв./ час

Хернии:

- Пъпна 50.00

- Скротална 55.00

- Ингвинална 80.00

- ингвинална с усложнения (изпаднали коремни органи) 100.00

- Перинеална 100.00

- Диафрагмална 250.00

МАНИПУЛАЦИИ ЦЕНА (в лв.)

Лапаротомия диагностична 60.00

Гастротомия, ентеротомия 150.00

Ентероанастомоза 200.00

Гастропексия 50.00

Торзио (превъртане) на стомаха 300.00

Спленектомия 150.00

Очни операции:

- Операции на клепачите

- ектропиум или ентропиум на един клепач 100.00

- клиновидна резекция на клепача (тумор) 80.00

- Операции на третия клепач

- отстраняване на тарзалната жлеза 60.00

- пришиване (вгъваща корекция) на тарзалната жлеза 120.00

- пришиване (при лечение на корнеални язви) 15.00

- Каутеризация на очи 40.00

- Вправяне на изпаднала очна ябълка 50.00

- Енуклеация на очната ябълка 120.00

Операции на ухото

- резекция на ушния канал 250.00

- операция при Ото хематом 120.00

- корекция на Ото хематома с дренаж .60.00

- ушна пластика /само по медицински причини) 60.00

Пластика на ноздри: 50.00

Корекция на кожни гънки 40.00

МАНИПУЛАЦИИ ЦЕНА (в лв.)

Пластика на меко небце 80.00

Корекция на опашка1 35.00

Екстерпация на анални жлези 60.00

Отстраняване на допълнителни пръсти1:

- на един пръст (фаланга) 15.00

- на един пръст (цял пръст) 30.00

- отстраняване на нокът 40.00

Ортопедия:

- Луксация на колянно капаче (корекция с меки тъкани) 60.00

- Луксация на колянно капаче (костна корекция) 80.00

- Луксация на тазобедрена става

- закрито фиксиране 20.00

- оперативно фиксиране 100.00

- Луксация на лакътна става

- закрито фиксиране 20.00

- оперативно фиксиране 80.00

- Луксация на раменна става 90.00

- Остеосинтеза (при фактура)

- Остеосинтеза интрамедуларна

Котки 150.00

Куче 150.00

- Остеосинтеза с планка и винтове 200.00

- Изваждане на фиксиращи елементи

- при интра медуларна 20.00

- планка и винтове 60.00

1 Само по медицински причини

МАНИПУЛАЦИИ ЦЕНА (в лв.)

- Резекция на главата на бедрената кост 80.00

- Корективна остеотомия при валгус и варус 100.00

- Скъсана предна кръстосана връзка на коляното 150.00

- Ампутация на крайник котка/куче до 10 кг. 80.00

- Ампутация на крайник на куче над 11кг. 150.00

- Областта на главата

- Фиксиране на симфиза на долна челюст (симфизиолиза) 40.00

- Фиксиране на долна челюст (фрактура) 150.00

- Материали за ортопедия

- киршнерова игла за брой 7.40

- серклаж за брой 1.00

С Т О М А Т О Л О Г И Я

Почистване на зъбен камък:

- ръчно (с инструмент) 15.00

- с ултразвуков скалер

- на котка 40.00

- на куче I-ва степен 40.00

- на куче II-ра степен 45.00

Екстракция на зъби1:

- Млечни зъби

- на зъб 10.00

- на млечно кучешки 15.00

1 Цените за един зъб

МАНИПУЛАЦИИ ЦЕНА (в лв.)

- Постоянни зъби

- инцизив 5.00

- кучешки 30.00

- премолар / молар 20.00

- премол ар 4-ти 30.00

Коригиране на хиперплазия на венците 80.00

Корекция на ороназална фистула 80.00

Вземане на стоматологичен отпечатък:

- на котка / куче до 10кг. 25.00

- на куче от 11 до 20кг. 40.00

- на куче над 21кг. 50.00

Корекция на зъби на гризачи 10.00

Ортодонтско лечение:

- включва Ортодонтски апарат + поставяне + активиране ; цената на ортодонтски апарат (зъботехническа лаборатория)

К О З М Е Т И Ч Н И У С Л У Г И1

МАНИПУЛАЦИИ ЦЕНА (в лв.)

Рязане на нокти 2.00 до 5.00лв. на краче

Подстригване2:

- котка 35.00

- малко куче до 10кг.( с машинка) 35.00

- средно куче до 15кг. ( с машинка) 40.00

- големи кучета над 15кг. ( с машинка) 45.00

При сплъстена и мръсна козина се добавят + 10лв. към посочената цена

- Прическа при дребни породи ( Йорк шир, Болонка, Мини шпиц) 40.00

- Прическа при средни породи ( Амер.Кокер, Шнауцер) 50.00

1 Ако се наложи използването на упойка, то тя се таксува отделно, според медикамента и килограмите на животното.

Къпане:

- на котка / малки кучета 7.00

- на големи кучета 14.00

Стационар/ пансион/1

- Дневен стационар 8.00

- Стационар за 24часа1

- за котка 15.00

- за малко куче 15.00

- за голямо куче 20.00

Хоспитализация1,2

- дневна 10.00

- денонощна 17.00

Елизабетени яки (цени според размера):

- 7,50см. 4.00

- 10см. 5.00

- 12,5 см. 6.00

- 15 см. 7.50

- 20см. 8.00

- 25см. 9.00

- 30см. 10.00

1 В пансиона за 24 часа за куче влиза разходка 3 пъти дневно. Храна и други консумативи се плащат отделно.

2 В услугата са включени: болнични грижи за пациента, лечение и почистване.

Забележки:

1. В дадения Ценоразпис са включени цени на положен труд! Крайната цена се получава при добавяне стойността на вложените консумативи и медикаменти.

2. Некоректни клиенти се завеждат под съдебна отговорност.

3. Извънредните визите се таксуват както следва:

- Пристигането на лекар в клиниката извънработното време на клиника „Любимци” – за лекар, цената е 20.00лв. В такива случаи цените за положен труд се завишават със 100%.

- Пристигането на лекар на обявените за национални празници дни – за лекар, цената е 40.00лв. В такива случаи цените за положен труд се завишават със 100%.

- Посочените цени за извънредни визити НЕ включват цена на преглед и/или манипулация.

- При посещения, които не са по спешност, часът на посещението се определя единствено и само от лекаря.

- Ако се налага посещение от повече от един лекар, цената се удвоява.

4. При работа с агресивни животни цените за положен труд се завишават 100%.

5. Всяка манипулация / операция съпроводена с определен риск за пациента се извършва след предварително съгласие на стопанина и подписване на Декларация за информирано съгласие на същия. Лекуващият лекар от своя страна е задължен да информира стопанина за съществуващ риск за живота и здравето на пациента.

6. Лекарите в клиниката имат право да откажат преглед на даден пациент, когато собственика му се държи неуважително или непристойно; когато отказва да следва стриктно указанията им или подлага на съмнение професионализма или човешките им добродетели.

7. Възражения от страна на стопаните срещу работата /и/или ценообразуването/ на лекарите в клиника „Любимци” се правят пред собственика на клиниката –

г-жа Георгиева, пред управителя на клиниката - д-р Лазарова и/или пред съответния лекар в рамките на работното време на клиника „Любимци”.

8. Учтиво молим стопаните да не ни споделят мнението си за един или друг колега Ветеринарен лекар. Готови сме да помогнем на всеки пациент, независимо при кого е лекуван до момента, но не толерираме нападки към работата на който и да е колега.

Последната корекция на цените е направена на 01.03.2013г.